/ Service /
服 務 項 目
 
 
         
代理招募
(中階以下正職人員招募)
 
中高階人才推薦
(中高階以上正職人員招募)
         
企業諮詢
(舉凡所有一切與人事相關問題或派遣人員管理問題)
 
薪資計算管理
(純粹薪資計算委外)
         
轉掛派遣
(派遣人員非我方找的)
 
人力派遣服務
(指三個月以上人力需求)